Senarai agensi yang terlibat

Semua Agensi yang terlibat dengan Terengganu Pay adalah seperti tertera di bawah. Bagi Agensi yang tidak disenaraikan di sini, Agensi tersebut akan di masukkan ke dalam sistem tidak lama lagi.

PTG

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu

PTG

Perkhidmatan
Cukai Tanah
MBKT

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

MBKT

Perkhidmatan
Cukai Taksiran
JHT

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

JHT

Perkhidmatan
Dana Masjid

Kini anda boleh memuat turun aplikasi telefon mudah alih Terengganu Pay